Hubungi Kami

Jika terdapat sebarang pertanyaan atau saranan sila hubungi kami dialamat berikut:

Pengarah,
Bahagian Rancangan Fizikal Negara,
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia,
Tingkat 17, Wisma Tun Sambanthan,
Jalan Sultan Sulaiman,
50000 Kuala Lumpur,

Tel : 03-2264 6004
Faks : 03-22739680