Penafian

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBDSM) sentiasa berusaha dari masa ke semasa untuk melengkapkan maklumat dalam Sistem Maklumat ini. Bagaimanapun JPBDSM tidak menanggung sebarang obligasi atau liabiliti dari ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalamnya.

Pengguna tidak harus bergantung sepenuhnya untuk membuat sebarang komitmen kewangan atau sebagainya menggunakan maklumat dari Sistem Maklumat ini.

Jika terdapat percanggahan diantara maklumat dalam Sistem Maklumat ini dengan lain-lain rekod yang ada, JPBDSM mempunyai hak mutlak untuk menentukan maklumat mana yang tepat.

Perkhidmatan Sistem Maklumat ini tidak terjamin sepajang masa.Aplikasi Sistem Maklumat, capaian sambungan internet mungkin terganggu atau perlahan dari masa ke semasa. Oleh itu jangan bergantung sepenuhnya kepada Sistem Maklumat ini pada waktu-waktu kritikal.

JPBDSM atau lain-lain pihak tidak bertanggungjawab secara terus keatas kerugian masa dan kewangan akibat dari penggunaan maklumat dari Sistem Maklumat ini.

Dengan mengakses ke laman Sistem Maklumat ini anda telah bersetuju dan faham dengan terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.